60 Minutes Pomodoro Clock

The Task and Time Keeper

60 Minutes Pomodoro - Phiên làm việc / học tập là 60 phút - Phiên nghỉ ngơi là 5 phút - Có tính tổng số phiên cả ngày - Có chuông báo khi kết thúc phiên

Work Time
Break Time

20:00

đồng hồ quả cà chua

To-Do List

Today's Points

0

Tasks Completed

0

Cycles Completed

0

Hey, good job!

You've just finished a round of work time! Ready to have a break?

Ứng dụng phần mềm trang web Đồng hồ Pomodoro Timer - đồng hồ cà chua trên PC có tính năng hẹn giờ và đếm số phiên làm việc ✓ Có trình quản lý công việc tạo to-do list giúp tập trung quản lý thời gian hiệu quả ✓ Có thể tùy chỉnh thời gian của phiên làm việc và học tập ✓ Có nhạc chuông thông báo

=HẸN GIỜ KHOẢNG THỜI GIAN THÔNG DỤNG